CENTRUM ROZRYWKI

Zasady gry w dziewiątkę

1. Cel gry

Gra w dziewiątkę rozgrywana jest przy użyciu dziewięciu bil kolorowych, ponumerowanych od 1 do 9 i bili rozgrywającej (białej). Za każdym razem zawodnik musi uderzyć białą bilą w bilę, która ma aktualnie najniższy numer na stole. Bile nie muszą być jednak wbijane w kolejności swych numerów. Jeżeli w wyniku prawidłowego uderzenia zawodnik umieści bilę w łuzie, pozostaje on przy stole do czasu, aż nie trafi bilą do łuzy, popełni faul, bądź też wygra partię, umieszczając prawidłowym uderzeniem w łuzie bilę z numerem 9. Zawodnik wchodzący do gry musi uderzać w bilę białą przy ustawieniu bil, jakie zostawił zawodnik schodzący. Jeżeli zawodnik schodzący popełni faul, wówczas zawodnik wchodzący ma prawo poprawić położenie białej bili, umieszczając ją w dowolnym punkcie stołu. Zawodnicy nie muszą zgłaszać ani bili, ani łuzy.
Mecz kończy się, gdy któryś z zawodników wygra określoną liczbę partii.

2. Ustawienie bil

Bile rozgrywane ustawiane są w romb. Bila z numerem 1 znajduje się na szczycie i ustawiana jest na punkcie głównym stołu. Bila z numerem 9 ustawiana jest w środku rombu, a bile pozostałe w dowolnej kolejności i tak, by się ze sobą stykały. Gra rozpoczyna się z pozycji biała bila
w ręce z pola bazy.

3. Dozwolone rozbicie

Zasady dotyczące rozbicia są podobne do zasad dotyczących innych uderzeń, z wyjątkiem:
a.) zawodnik rozbijający, po uderzeniu bilą białą w bilę z numerem 1 musi (1) umieścić dowolną bilę w łuzie lub (2) spowodować, że co najmniej cztery bile kolorowe dotkną do bandy;
b.) za faul uznawana jest sytuacja, gdy biała bila zostaje wbita do łuzy, wybita poza stół, bądź też nie zostaną spełnione inne warunki prawidłowego rozbicia. Wchodzący zawodnik rozpoczyna z pozycji biała bila w ręce i może ją umieścić w dowolnym punkcie stołu;
c.) za faul uważana jest sytuacja, gdy zawodnik rozbijający wybije poza stół którąkolwiek bilę kolorową. Wchodzący zawodnik rozpoczyna z pozycji biała bila w ręce i może ją umieścić w dowolnym punkcie stołu. Bila kolorowa wybita poza stół nie jest ustawiana ponownie na stole.
Wyjątek: Bila z numerem 9 po wybiciu poza pole gry jest ponownie ustawiana na stole.

4. Kontynuacja gry

Zawodnik, który wykonuje uderzenie bezpośrednio po prawidłowym rozbiciu, może wykonać tzw. wypchnięcie ("push out") (patrz punkt 5). Jeżeli zawodnik w trakcie prawidłowego rozbicia wbije do łuzy jedną bądź więcej bil, pozostaje on przy stole do czasu, aż nie wbije bili do łuzy, popełni faul lub wygra partię. Jeżeli zawodnik nie wbije bili do łuzy albo popełni faul, prawo do gry przechodzi na drugiego z zawodników. Pozostaje on przy stole do czasu, aż nie wbije bili do łuzy, popełni faul lub wygra partię. Partia kończy się z chwilą umieszczenia w łuzie przy pomocy dozwolonego uderzenia bili z numerem 9. Partia może być również przerwana z powodu poważnego naruszenia przez zawodnika któregoś z punktów regulaminu. Winny naruszenia przepisów przegrywa wówczas partię.

5. Wypchnięcie ("push out")

Zawodnik, który wykonuje uderzenie bezpośrednio po prawidłowym rozbiciu, może wykonać tzw. wypchnięcie ("push out") w celu ustawienia białej bili w pozycji bardziej korzystnej do kolejnego uderzenia. Podczas wypchnięcia bila biała nie musi dotknąć bili kolorowej lub bandy, ale pozostają w mocy inne przepisy dotyczące fauli. Zawodnik musi zgłosić zamiar wykonania wypchnięcia - w przeciwnym wypadku uderzenie uznawane jest za normalne. Bile wbite do łuzy podczas wypchnięcia nie są zaliczane i pozostają w łuzie, z wyjątkiem bili z numerem 9. Po prawidłowym wypchnięciu przeciwnik ma prawo wykonać uderzenie z zastanej pozycji, bądź też nakazać wykonanie uderzenia zawodnikowi, który wykonał wypchnięcie. Wypchnięcie nie jest uznawane za faul, jeżeli żaden z przepisów, za wyjątkiem punktów 7 i 8, nie został naruszony. Nieprawidłowe wypchnięcie karane jest w sposów przewidziany dla określonego typu popełnionego faulu. Po nieprawidłowym rozbiciu (z faulem) nie wolno grać wypchnięcia.

6. Faule

Zawodnik popełniający faul traci prawo do kolejnego uderzenia, a bile wbite podczas uderzenia z faulem nie wracają na stół. Wyjątek: bila z numerem 9 ustawiana jest ponownie na stole. Zawodnik wchodzący zagrywa z pozycji biała bila w ręce z dowolnego punktu pola gry. Jeżeli podczas jednego uderzenia zawodnik popełni kilka fauli, są one liczone jako jeden faul.

7. Niewłaściwa bila

Jeżeli bila biała uderzy najpierw w bilę, która nie ma aktualnie najniższego numeru na stole, jest to faul.

8. Dotknięcie bandy

Jeśli żadna z bil kolorowych nie została wbita do łuzy, a bila biała lub żadna z bil kolorowych po pierwszym karambolu z białą nie dotknęła bandy, jest to faul.

9. Poprawienie pozycji białej bili

Jeśli biała bila znajduje się w ręce, zawodnik może ją umieścić w dowolnym punkcie pola gry, ale tak, by nie dotykała żadnej bili kolorowej. Zawodnik może zmieniać pozycję białej bili, aż do wykonania uderzenia.

10. Wybicie bili kolorowej poza stół

Bila, która nie została wbita do łuzy, uznawana jest za wybitą poza stół, jeżeli zatrzyma się gdzie indziej niż na polu gry. Wybicie bili kolorowej poza stół jest faulem. Wybita bila kolorowa pozostaje poza grą (wyjątek: bila z numerem 9), a gra jest kontynuowana.

11. Uderzenia nietypowe

Jeżeli mecz nie jest prowadzony przez sędziego, uznawane jest za faul, gdy podczas uderzenia mającego spowodować skok bili białej, jej ruch po łuku lub uderzenia kijem trzymanym pionowo poruszy się bila nie rozgrywana, nad którą lub wokół której miała przejść bila biała, niezależnie od tego, czy bila ta poruszona była ręką, kijem, podpórką itp.

12. Trzy kolejne faule

Jeżeli zawodnik popełni trzy kolejne faule w trzech kolejnych podejściach, nie wykonując między nimi prawidłowego uderzenia, przegrywa on wówczas partię. Te trzy kolejne faule muszą się zdarzyć w trakcie jednej partii. Pomiędzy drugim a trzecim faulem należy udzielić zawodnikowi ostrzeżenia. Podejście zawodnika rozpoczyna się w chwili, gdy ma prawo wykonać uderzenie, a kończy się, gdy nie wbije prawidłowo bili do łuzy, popełni faul, wygra partię lub popełni faul pomiędzy uderzeniami.

13. Koniec gry

Gra rozpoczyna się, gdy przy uderzeniu rozbijającym biała bila przekroczy linię bazy. W trakcie rozbicia zawodnik musi uderzyć bilą białą w bilę z numerem 1. Gra kończy się wraz z końcem prawidłowego uderzenia, w trakcie którego wbita została bila z numerem 9, bądź też któryś z zawodników uznawany jest za przegranego z powodu poważnego naruszenia zasad gry.